Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược 2015

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược 2015

Buổi triển lãm sẽ diễn ra tại  Trung Tâm Triển Lãm Và Hội Chợ Tân Bình từ ngày 20-08-2015 đến ngày 22-08-2015 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

more info
Hội chợ thương mại và ẩm thực tháng 8 – hàng Thái Lan 2015

Hội chợ thương mại và ẩm thực tháng 8 – hàng Thái Lan 2015

Buổi triển lãm sẽ diễn ra tại  Trung Tâm Triển Lãm Và Hội Chợ Tân Bình từ ngày 05-08-2015 đến ngày 09-08-2015 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

more info