TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI VIỆT NAM

Ngày:Dec 2, 2015 Giá: Loại:    Địa chỉ:

Ngày triển lãm : 02 Tháng 12 Năm 2015 – 05 Tháng 12 Năm 2015
Thời gian : 08:00 am – 18:00 pm
Nhà triển lãm : Nhà 1,2,3
Ban tổ chức : VIETFAIR
Điện thoại : Anh Minh – 0904 111 779
Địa điểm : Buổi triển lãm sẽ diễn ra tại  Trung Tâm Triển Lãm Và Hội Chợ Tân Bình

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>