TRIỂN LÃM THIẾT BỊ DÂY CÁP ĐIỆN 2015

Ngày:Nov 26, 2015 Giá: Loại:    Địa chỉ:

Buổi triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC 26-11-2015 đến ngày 28-110-2015 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ban tồ chức : Công ty TNHH Triển lãm Thế Kỷ
Đồng tổ chức :
Khu vực : Sảnh A1
Địa chỉ : 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-8) 54135999 – Fax:(84-8) 54135666 – Email: secc@secc.com.vn

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>